Skolelederforbundet tar seg av koblingen av deltakere ved bruk av «Spørreskjema for å koble deltakere.» Deretter må deltakerne selv avgjøre når de vil møtes, og hvor mange dager besøket skal vare. (Vi anbefaler minst tre dager, og helst en hel uke.) Hver deltaker må dekke egne kostnader til reise og liknende. Det vil ikke være noen administrasjonskostnader.

Der hvor deltakerne ikke kan benytte seg av eget nordisk språk for kommunikasjon, er det naturlig at engelsk blir det foretrukne språket. 

Det kan være fint å få tilbakemeldinger på egen praksis og arbeid. Foreslåtte temaer er:


-         
Å lede et profesjonsfelleskap – hvordan få til gode prosesser for å sikre og forankre endringer?

-          Yrkesfag – hvordan kan vi øke elevenes deltakelse og redusere frafall?
 
<< Forrige         4 av 15        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk