Rapport om undervisningspersonalets arbeidstid er klar

Rapporten fra Partssammensatt utvalg om SFS 2213 (arbeidstidsavtalen til undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring) er klar

26. august 2015 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg i medhold av protokoll av 01.09.2014 for å følge opp felles målsettinger etter hovedtariffoppgjøret 2014. Utvalget vil avslutte sitt arbeid innen 31.12.2017. 

Utvalget har hatt 12 møter fram til juni 2017, og har i møtene prioritert å skaffe seg et felles erfaringsgrunnlag for å få et bedre utgangspunkt for arbeidstidsforhandlingene høsten 2017. Utvalget har nå utarbeidet en rapport som formidler felles erfaringer, felles forståelse og oppfatninger, for på den måten å bidra til å legge et grunnlag for forhandlingene om arbeidstid i skolen. Utvalget vil i forbindelse med høstens forhandlinger vurdere ulike arbeidstidsordninger i skolen, blant annet på bakgrunn av kravene som fremmes i forhandlingene.

Partene som står bak rapporten er KS, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbundet og Skolelederforbundet.

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

 
<< Forrige         5 av 15        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk