Alle får et lønnstillegg på 2,15 %, minimum kr 9.000,-, med virkning fra 1. Mai. Dette vil gi alle en lønnsøkning hvis prognosene om 2 % prisutvikling i 2017 holder. Akademikerne gikk til brudd.
 
 1 av 3        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk