I hovedoppgjøret i 2016 avtalte partene også rammen for 2017 som den gang ble beregnet til 2,2 prosent.

Dette er resultatet i korthet:

  • Sentralt lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017.
  • Lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere. 2% lønnstillegg avtalt i 2016 gis med virkning fra 1.7.2017.
  • Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet, herunder innføring av nytt garantilønnsnivå for fagarbeidere med fagskolepoeng (60 studiepoeng). Virkningsdato 1.7.2017.
  • Lokale forhandlinger – HTA Kapittel 4.0,9 % til lokale forhandlinger per 1.8.2017 Ingen sentrale føringer. Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017

Fagarbeidere med tilleggsutdanning på fagskole av minst ett års varighet (eller 60 studiepoeng) blir fra 1.7 .2017 innplassert i en egen stillingsgruppe i det nye garantilønnssystemet. Det kan gi ansatte i denne gruppen et lønnstillegg på 20.000 kroner.

 - Dette er en seier vi har jobbet lenge for. sier Kollerud

 

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde. Fristen for å komme til enighet i Oslo kommune er 30. april kl. 24.00. 


 
<< Forrige         2 av 3        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk