Skolelederforbundets nestleder:

- Skoleledere skal ha vesentlig høyere lønn enn dem de er satt til å lede

- Skolelederforbundets prinsipper for avlønning bygger på at riktig lønn rekrutterer gode ledere. Dette skal igjen vises ved at vi får kvalitetsmessig bedre skoler, sier nestleder i Skolelederforbundet, Kjell Olav Mentzoni.


Interessert i Skolelederforbundet? Les mer om hvilket tilbud vi gir deg.

- Grunnlaget for avlønning skal bygge på skoleslag, antall ansatte, relasjonslønn (satt i forhold til ansatte), kompleksiteten i rammene rundt skolen og selvsagt forventningene til å levere som ligger innbakt i kontrakten med arbeidsgiver, sier nestlederen som viser til Skolelederforbundets overordnede lønnspolitiske punkter:

- Skoleledere skal ha vesentlig høyere lønn enn dem de er satt til å lede.

- Skoleledere skal ha en konkurransedyktig lønn.
- Skolelederforbundet anbefaler ikke åremål som stillingsform, dersom åremål likevel brukes skal lederlønn være høyere enn for fast stilling.
- Skolelederforbundet jobber for at alle medlemmer skal være sikret en god lønnsutvikling.

- Hva er det viktigste som skal kjennetegne en lederlønn?

Lønna skal speile ansvar og forventninger fra arbeidsgiver og fra lokalsamfunnet som ligger i arbeidskontrakten. Høye forventinger fordrer høy lønn som signaliserer ansvar og god utøvelse av lederjobben, sier nestleder Mentzoni.


 
<< Forrige         7 av 20        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk