Saker vi jobber med


(Foto: Pexels.com)


Skolelederforbundet jobber aktivt med å fremme skolelederes interesser overfor sentrale og lokale skolemyndigheter.

Skolelederforbundet jobber blant annet for å høyne anerkjennelsen av ledelse i skolen, for økt handlingsrom og tid til ledelse, for administrativ avlastning og for å få flere støttefunksjoner og andre yrkesgrupper inn i skolen.
 
For en fullstendig oversikt over vår vedtatte politikk, kan du besøke
Skolelederforbundets organisasjonstre


Skolelederforbundet er en viktig høringsinstans i sentrale saker som berører norsk skole. Her finner du Skolelederforbundets høringsuttalelser som gir et løpende innblikk i hvilke innspill vi har gitt skolemyndighetene i aktuelle saker.  

For spørsmål omkring Skolelederforbundets politiske arbeid, kontakt politisk rådgiver Trygve Beyer-Olsen på tbo@skolelederforbundet.no

 
<< Forrige         14 av 15        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk