Avtaler i Oslo

Hovedavtalen - dokument 24

Her kan du laste ned Dokument 24

Her kan du laste ned Protokoll vedr. Hovedavtale/medbestemmelse mv. (Dok. nr 24.)

Hovedtariffavtalen - dokument 25

Dok. 25 gjeldende fra 1/5.2014 til 30.4.2016

(Nytt dok 25 fra 2016 blir klargjort seinere.)

Særavtale skoleledere

Særavtale om arbeidstid for skoleledere, Oslo (stillingskode 901,904,954,955,958)
Særavtale om arbeidtstid for skoleledere, Oslo

Lønnstabell fra 01.05.2016

Se side 4 i forhandlingsprotokollen fra oppgjøret 2016

Forhandlingsprotokoll.

<< Forrige         3 av 4        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk