Skolelederforbundet har utviklet et systematisk opplegg for tillitsvalgtopplæring:

Trinn 1: Grunnopplæring

Her kommer vi inn på hva vår egen organisasjon og YS står for, informasjonsarbeid, medlemsfordeler, retorikk, litt om avtaleverket og praktiske råd om å drive lokallag.

Trinn 2: Kurs for tillitsvalgte og lokale forhandlere

a. Kurs om tillitsvalgtrollen. Kurset tar for seg rollen som tillitsvalgt etter avtaleverket med teori og praktiske øvelser.

b. Forhandlingskurs. Her kommer vi inn på forhandlingsordningen ved lokale lønnsforhandlinger, forhandlingsteknikk og praktiske øvelser i å føre forhandlinger.

Trinn 3: Videregående kurs
Her tar vi opp enkelttemaer som konfliktarbeid, pensjonsspørsmål og skolejuss. Vi legger inn erfaringsutveksling og diskuterer organisasjonens profil og oppgaver i et arbeidsliv som stadig får endrete rammebetingelser.

Trinn 4: Temakurs Lederfaglige kurs: 

  • Retorikk. 
  • Rektors rett og plikt til å styre. 9a-3. 
  • Medietrening. 
  • Omdømmekurs. 
  • Konfliktløsende dialog. 
  • Fra lederutvikling til organisasjonsutvikling. 
  • Hvordan behandle elevsaker?
  • Tariffkurs: Tariffkonferanser. Tillitsvalgtrollen. Omorganisering. Aktuelle temaer.For å delta på trinn 3, må deltakerne først ha gjennomgått trinn 1 og trinn 2. Kursene annonseres på vår hjemmeside og i bladet Skolelederen. Trinn 1 og 2 og kurset Rektors rett og plikt til å styre arrangeres på Gardermoen hvert år. Trinn 3 arrangeres i Antibes i Frankrike ca annet hvert år.

Trinn 4-kursene kan bestilles av lokal- og fylkeslag, og av andre interesserte.

 
 
 
 
 
 

Søk