Permisjonssøknad

I vedlagte dokument finner du eksempel på permisjonssøknad med lønn for organisasjonsmessige oppdrag. Det er lagt inn henvisninger til Hovedtariffavtaler i KS, Stat og Oslo kommune så det er bare å tilpasse søknaden etter de forhold som gjelder for deg.

Permisjonssøknad.
 
 
 
 
 
 

Søk