Gangen i et sentralt oppgjør

Skolelederforbundets medlemmer fordeler seg på tre tariffområder; KS, Oslo kommune og Staten.Den skjematiske framstillingen av gangen i tariffoppgjøret under er hentet fra KS-området. Gangen i tariffoppgjøret er imidlertid tilnærmet identiske for tariffområdene Oslo kommune og Staten.

Den vesentligste forskjellen for Skolelederforbundet er at forhandlingene i Staten hele veien føres på hovedsammenslutningsnivå, mens det i Oslo og KS  i prinsippet er forbundsvist og dermed medfører større involvering for det enkelte forbund i selve forhandlingene.

 Skjematisk fremstilling:

 
 
 
 
 
 

Søk