Medlemskap

Slik går du fram for å bli medlem

 Hvis du er medlem av et annet forbund: Meld deg ut av dette forbundet ved å skrive et kort brev eller benytt et utmeldingsskjema. (Regelen er ofte slik at du er medlem av "gammelt forbund" måneden du melder deg ut + den påfølgende måneden. Arbeidsgiver sørger som regel for at du ikke blir trukket dobbelt i en evt. overlappingsperiode.)

 Meld deg inn i Skolelederforbundet ved å fylle ut innmeldingsskjema. Skolelederforbundet sender bekreftelse på ditt medlemsskap til fylkeslaget. Du mottar en introduksjonspakke. 

Kontingent

Kontingent er for tiden 1,30 % av bruttolønn. I tillegg blir medlemmene trukket kr 110,- per måned i obligatorisk grunnforsikring. Det er fra 2012 innført et tak på kontingenten på kr 700,- per mnd.

Pensjonister

Medlemmer som går av med pensjon, vil som pensjonistmedlemmer betale kr 500,- per år. Du får fortsatt tilsendt Skolelederen og kan beholde dine forsikringer i Gjensidige til samme vilkår.

Skolelederforbundet har et samarbeid med LOP - Landslaget for offentlige pensjonister. Vi videreformidler medlemskap for de som ønsker det. LOP tilbyr blant annet gratis rådgivning i saker som er spesielt viktige for pensjonister; pensjonsspørsmål, arv/booppgjør, testament og gaver.

Se LOPs hjemmeside.
 

Juridisk bistand

Skolelederforbundet har vedtatt retningslinjer for når medlemmer kan få juridisk bistand.

 

Regler for inn- og utmelding

Innmelding sendes til Skolelederforbundets sekretariat. Bruk gjerne elektronisk innmeldingsskjema som du finner på nettsiden vår. Medlemskapet trer i kraft fra den dato som du oppgir i innmeldingsskjemaet. Du mottar et velkomstbrev straks etter  innmelding som en bekreftelse på ditt medlemskap.

Dersom du er uorganisert: Kontingenttrekket starter fra det tidspunktet du er medlem.   

Dersom du nettopp er utmeldt av annen organisasjon: Kontingenttrekket starter når det ikke lenger trekkes kontingent fra din tidligere organisasjon (karantenetiden). Du slipper å betale dobbel kontingent.  

Utmelding

Utmelding sendes til Skolelederforbundets sekretariat med post eller epost, enten til eit@skolelederforbundet.no eller til post@skolelederforbundet.no. Medlemskapet opphører ved utløpet av neste måned etter at utmeldingen ble mottatt (karantenetid). Kontingenttrekket stopper fra det tidspunkt medlemskapet opphører.

 

 
 
 
 
 

Søk