select
 
Landsmøtet 1990
I tillegg til Landsstyret på 12 medlemmer, var 52 delegater til stede på Landsmøtet i Fagernes 21.- 23. november 1990 hvor Oppland fylkeslag var vertskap.

Ved dette landsmøtet sto vedtektene i sentrum. Tida, organisasjonens størrelse og aktiviteten var nå slik at forbundets styrende dokumenter trengte en grundig gjennomgang - ikke bare en oppdatering. Forbundets styringsstruktur var ikke lenger tilfredsstillende i forhold til organisasjonens størrelse, utbredelse og virksomhet. Dette landsmøtet la grunnlaget for utviklingen av en "ny" organisasjon.

Fagernesmøtet valgte følgende sentralstyre for perioden 1. januar 1991 - 31. juli 1993:

Leder: Roald Beck, Akershus  - nestleder: Jakob Bergeland, Rogaland - styremedlemmer: Karin-Marie-Flo, Hordaland - Per K. Remme, Møre og Romsdal og Knut Arve Johansen, Buskerud. Vara: Liv Bagge-Skarheim, Akershus - Vemund Wemundstad, Sør-Trøndelag - Erik Hatlem, Hordaland.

Roald Beck gikk av som forbundsleder i 1999 etter 10 år i ledervervet.

Landsmøtet 1993
Rogaland fylkeslag var vertskap for Landsmøtet i Stavanger i mars 1993. Roald Beck ble gjenvalgt som leder for valgperioden 1. august 1993 - 31. juli 1996 med Vemund Wemundstad som nestleder - begge enstemmig og uten motkandidater. Styret ble ellers valgt til å bestå av Karin-Marie Flo (Hordaland), Knut Arve Johansen (Buskerud) og Per K. Remme (Møre og Romsdal).

Fra april 1994 ba Remme seg fritatt for vervet på grunn av arbeid i Kommunenes Sentralforbund. 1. vara Gerd Wold Goddard (Østfold) tråtte inn i hans sted. Øvrige varamedlemmer var Julie Eira (Finnmark) og Erik Hatlem (Hordaland).

Landsmøtet 1996 var lagt til Ålesund med Møre og Romsdal fylkeslag som vertskap.

For valgperioden 1. august 1996 - 31. juli 1999 valgte Landsmøtet følgende Sentralstyre:

Leder Roald Beck, Akershus - nestleder Vemund Wemundstad, Sør-Trøndelag - styremedlemmer Erik Hatlem, Hordaland, Anne Sofie Portaas Ellingsen, Buskerud og Cato Davidsen, Hordaland. Varamedlemmer: Inger Marit Øymo, Akershus, Ingvar Breivik, Troms, John Sigmund Skjeldal, Rogaland, og Åslaug Rise Holberg, Møre og Romsdal.

I perioden kom to nye medlems- og stillingsgrupper inn i Norsk Skolelederforbund. Bærum kommune utviklet det de kalte Heldagsskolen. Det innebar at leder for skolefritidsordningen (SFO) ble definert som en del av skolens lederteam på linje med inspektørene. En liknende utvikling skjedde i Asker. En stor del av SFO-lederne i disse kommunene fant da Norsk Skolelederforbund som et interessant alternativ til andre organisasjoner.

En tilsvarende utvikling ble registrert også ved videregående skoler hvor avtalen om Ledelse i skolen hadde gitt grobunn for nye lederstrukturer og til dels medarbeidere med alternativ yrkesbakgrunn. For eksempel fant kontorsjefer som etter hvert ble tilsatt, seg til rette i Norsk Skolelederforbund.

Landsmøtet i Stavanger 1993 hade bedt om at Sentralstyret i den kommende landsmøteperioden vurderte Norsk Skolelederforbunds framtidige hovedorganisasjonstilknytning - selv om alternativene til AF var begrenset. Landsmøtet hadde uttrykt tilbakeholdenhet vedrørende LO-medlemskap. Alternativet til AF var da eventuelt Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS. Forbundsleder, nestleder og sekretariatsleder hadde derfor møter med YS-ledelsen for å kunne komme fram til en begrunnet anbefaling. Den ble lagt fram for Landsmøtet 1996 i Ålesund i beretningen. Konklusjonen ble at man fortsatt anså AF som den beste hovedorganisasjonen for Norsk Skolelederforbund.

Landsmøtet i Ålesund valgte Ivar Sætre som Norsk Skolelederforbunds femte æresmedlem.

Landsmøtet 1999
Trondheim og Sør-Trøndelag fylkeslag
var vertskap for Norsk Skolelederforbunds 8. ordinære landsmøte i 1999. Landsmøtedeltakerne - fylkeslagenes tillitsvalgte - hadde nå i stor grad vært gjennom et generasjonsskifte. Av de 62 delegatene fra fylkeslagene hadde bare 14 vært til stede ved det forrige landsmøtet i Ålesund, 7 hadde vært med i Stavangermøtet og kun 1 i Fagernes i 1990.

Landsmøtet i Trondheim valgte følgende sentralstyre for perioden 1. august 1999 - 31. juli 2002: Leder: Eli Vinje, Akershus - Nestleder: Erik Hatlem, Hordaland - Styremedlemmer: John Sigmund Skjeldal, Rogaland, Ronald Ellingsen, Nordland og Odd Risheim, Hedmark.

Varamedlemmer: Eva Först, Akershus, Per Frostis, Nord-Trøndelag, Helge Torsøe, Buskerud, og Rolf Jørgensen, Finnmark.

Ny hovedorganisasjon 
Våren 2000 besluttet lederne i AF, YS og Politiets Fellesforbund å utrede grunnlaget for en ny hovedorganisasjon. Dette arbeidet fikk støtte fra Norsk Skolelederforbunds styrende organer, men ved påsketider viste det seg at arbeidet strandet. Man klarte ikke å enes om et grunnlag. AFs styre vedtok da ganske raskt at AF skulle avvikles i løpet av 2001, og i løpet av sommermånedene ble det klart at Norsk Lærerlag og Lærerforbundet - med en ny undervisningsorganisasjonen som utgangspunkt, Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund ville lage en ny hovedorganisasjon. I løpet av disse prosessene takket også Norsk Skolelederforbunds styrende organer til slutt nei til tilbudet om å bli med i fusjonsarbeidet som hadde en ny, stor undervisningsorganisasjon som mål.

Sekretariatets utredning førte ganske snart fram til at valgene som alternativ til AF ville være nokså begrenset - slik de også var det i 1996 da Landsmøtet i Ålesund drøftet saken. Den gang konkluderte Landsmøtet med at AF fortsatt var den hovedorganisasjonen som Norsk Skolelederforbund ville være best tjent med.

Som ved årsmøtet i Trondheim 1999 var LO fortsatt lite attraktiv blant Norsk Skolelederforbunds tillitsvalgte som hovedorganisasjon. Akademikerne foretrakk i 2000 og 2001 å ville konsolidere sin posisjon og signaliserte at søknad om medlemskap fra Norsk Skolelederforbund ikke ville bli godkjent. Et foreløpig alternativ utenfor en organisert hovedsammenslutning ville kunne føre til tap av organisasjonsmessige rettigheter. Disse forhold styrket automatisk den fløyen av tillitsvalgte som hadde ønsket - og fortsatt ønsket - en tilknytning til YS. Landsstyret behandlet spørsmålet flere ganger og vedtok til slutt våren 2001 at Norsk Skolelederforbund søker medlemskap i YS fra 1. juli 2001. Da hadde både sekretariatet og Sentralstyret hatt hyppige møter med YS-representanter for å klargjøre betingelser og konsekvenser ved medlemskap. Definitivt, bekreftende vedtak i YS sine organer ble fattet i juni 2001 og tilhørighet til en ny hovedorganisasjon var et faktum.


Landsmøtet i Kristiansand i mai 2002
valgte følgende Sentralstyre for perioden 2002 - 2005: Eli Vinje, Akershus, leder - Odd Risheim, Hedmark, nestleder - styremedlemmer: Ronald Ellingsen (Nordland), Ruth Hope (Rogaland), Solveig Hvidsten Dahl (Telemark), Kjersti Hasselø (Møre og Romsdal) og Berit Broch (Oslo). Som varamedlemmer til Sentralstyret ble valgt: Vemund Wemundstad, Alfhild Heldal og Leif Aagesen.

Landsmøtet i Oslo 2005 valgte følgende sentralstyre for perioden 2006-2009

Nina Knarvik (Akershus) 1. vararepresentant, Kjersti Hasselø (Møre og Romsdal) styremedlem, Øyvind Tveitstul (Oslo) styremedlem, Solveig Hvidsten Dahl (Telemark) forbundsleder, Jens Nicolaisen (Østfold) nestleder, Berte Grane (Rogaland) styremedlem, Torhild Schøning (Nordland) styremedlem, Astrid Seim Ekeland (Sør-Trøndelag) styremedlem.

 
 
 
 
 

Søk