Obligatorisk grunnforsikring

Dødsfall - og familieulykkesforsikring
Landsmøtet i Skolelederforbundet vedtok i 2008 å innføre obligatorisk grunnforsikring som blir trukket sammen med medlemskontingenten. Denne omfatter dødsfallforsikring og familieulykkesforsikring.--------------------------------
Bank og andre forsikringstilbud

Skolelederforbundet tilbyr medlemmene de kollektive bank-, finans- og forsikringsordningene som Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS har avtale om med Gjensidige. Klikk på logoen for nærmere informasjon. 
For ytterligere opplysninger og tegning av forsikringer kan du henvende deg til Gjensidiges lokale kontor.

Medlemmer kan få tilsendt YS/Gjensidiges forsikringsbrosjyre ved å kontakte forbundskontoret - tlf 24 10 19 00.
Gjensidige kan besvare dine spørsmål på følgende telefonnumre og internettadresser:

Banktjenester tlf 815 00 505 - www.gjensidige.no
Sikkerhetsbutikken tlf 800 80 588 - www.sikkerhetsbutikken.no

 

 
 
 
 
 

Søk