Styret i Oslo fylkeslag:

Leder Oslo
E-post
Granstangen skole
Tlf.(p) 90 97 76 64
Nestleder
E-post
Hartvig Nissen skole
Tlf.(p) 97 10 39 71
Styremedlem
E-post
Trosterud skole
Tlf.(a) 23 17 70 70
Tlf.(p) 90 60 74 64
Styremedlem
E-post
Blindern vgs
Tlf.(a) 90 80 80 59
Tlf.(p) 906 53 861
Styremedlem
E-post
Skøyen skole
Tlf.(p) 95 75 74 05
Styremedlem
E-post
Godlia skole
Tlf.(a) 22 75 74 00
Tlf.(p) 91 33 02 23
 
 
 
 
 

Søk