Styret i Sør-Trøndelag fylkeslag:

Styremedlem, sekretær
E-post
Heimdal vgs
Tlf.(p) 97710017
Leder Sør-Trøndelag
E-post
Byåsen vgs
Tlf.(a) 73 92 50 02
Tlf.(p) 924 51 551
Nestleder
E-post
Charlottenlund barneskole
Tlf.(a) 72 54 89 00
Tlf.(p) 952 63 919
Styremedlem
E-post
Skolen St.Olavs Hospital
Olav Kyrresgt.11
Tlf.(p) 90581023
Styremedlem
E-post
Heimdal vgs
Tlf.(p) 97 71 00 17
 
 
 
 
 

Søk